• mongkhonft.com
 • sawyaso.com
 • allgamethai.com
 • asian-radio.com
 • muimmortal.com
 • ohmusic.net
 • winet93.com
 • mc-pfos.com
 • kodlikeseries.com
 • seal-hot.com
 • nsttani.com
 • baansuansukkho.com
 • charmingplus.com
 • dekbarmusic.net
 • yabeepn.com
 • ranonline-thai.com
 • champ-server.com
 • mts-radio.com
 • nuchforlife-cm.net
 • dekindy.com

streaming host , IT , เอเซอร์ผุด Cloudmobile แอนดรอยด์โฟน , LG , topwebthai , เคสแปลง iPad 2 เป็น MacBook Air , Toshiba Thrive , ขาย website , oscommerce hosting , website creator , หลุดมาแล้ว Spec iPhone 5 , web design layout , ระวัง! Instagram "ปลอม"แอบส่ง SMS , Cubie Messenger มาแรงขึ้นอันดับ 1 , Pentax ผุดกล้องซูม 20x ชัตเตอร์ 2 ปุ่ม , เช่า host , multi domain web hosting , port radio , เน็ตเวิร์ก , สื่อนอกเผย iPhone รุ่นใหม่จะมีหน้าจอขนาด 3.95 นิ้ว ,

Moodle

 Moodle ย่อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

Downloadคือ ชุดของ Server-Side Script สำหรับสถาบันการศึกษา หรือครู เพื่อใช้เตรียมแหล่งข้อมูล กิจกรรม และเผยแพร่แบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต สามารถนำไปใช้ได้ทั้งองค์กรระดับ มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบัน หรือครูสอนพิเศษ ผู้พัฒนาโปรแกรมคือ Martin Dougiamas โปรแกรมชุดนี้เป็น Open Source ภายใต้ข้อตกลงของ gnu.org (General Public License) สามารถ download ได้ฟรีจาก http://moodle.org/mod/resource/view.php?id=8 สำหรับผู้ดูแลระบบ(Admin) ที่จะนำโปรแกรมไปติดตั้ง ต้องมี Web Server ที่บริการ php และ mysql

ความสามารถของ moodle โดยสรุป

 1. เป็น Open Source ที่ได้รับการยอมรับ (13544 sites from 158 countries 2549-07-19)
  ตัวนี้ฟรี : สถาบันส่วนใหญ่ตัวใครตัวมัน ซื้อบ้าง พัฒนาเองบ้าง ไม่อยู่ในวิสัยทัศน์ก็มี ในอนาคตอาจหันมาใช้ตัวนี้กันหมดก็ได้
 2. สามารถเป็นได้ทั้ง CMS(Course Management System) และ LMS(Learning Management System)
  ช่วยรวบรวมวิชาเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่เนื้อหาของผู้สอน พร้อมบริการให้นักเรียนเข้ามาศึกษา และบันทึกกิจกรรมของนักเรียน
 3. สามารถ สร้างแหล่งข้อมูลใหม่ หรือเผยแพร่เอกสารที่ทำไว้ เช่น Microsoft Office, Web Page, PDF หรือ Image เป็นต้น
  ใจกว้าง ไม่หวงวิชา มีเอกสารที่เคยรวบรวมไว้ ก็ส่งเข้าไปเผยแพร่ได้โดยง่าย
 4. มี ระบบติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียน เพื่อนร่วมชั้น และผู้สอน เช่น chat หรือ webboard เป็นต้น
  นักเรียนฝากคำถาม ครูทิ้งคำถามไว้ ครูนัดสนทนาแบบออนไลน์ ครูนัดสอนเสริม หรือแจกเอกสารให้อ่านก่อนเข้าเรียน ก็ได้
 5. มี ระบบแบบทดสอบ รับการบ้าน และกิจกรรม ที่รองรับระบบให้คะแนนที่หลากหลาย
  ให้ส่งงาน ให้ทำแบบฝึกหัด ตรวจให้คะแนนแล้ว export ไป excel
 6. สำรองข้อมูลเป็น .zip แฟ้มเดียว ในอนาคตสามารถนำไปกู้คืนลงไปในเครื่องใดก็ได้
  อย่างของผมทำวิชาระบบปฏิบัติการ แล้วเก็บเป็น .zip เปิดให้ Download ใครจะนำไปทดสอบกู้คืนในเครื่องตนเองก็ได้
 7. ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และใจกว้าง ส่งเสริมเรื่องนี้เพราะ อาจารย์ได้ทำหน้าที่ นักศึกษาได้เรียนรู้ และสถาบันได้ชื่อเสียง
  อาจารย์เตรียมสอนเพียงครั้งเดียว แต่นักเรียนเข้ามาเรียนกี่รอบก็ได้ จบไปเข้าแล้วกลับมาอ่านทบทวนก็ได้

แหล่งอ้างอิง : http://www.thaiall.com/e-learning/moodle.htm#1คาสิโนออนไลน์ เครื่องบินบังคับอุดร ของเล่นRC อุดร